Uppdrag

Arkitektkontor med bred kompetens

Vi åtar oss de flesta typer av arkitektuppdrag, från mindre ändringar till projektering för större bostadsbyggnader och kommersiella projekt.

Vi har tillgång till ett brett nätverk av arkitekter om kapaciteten på det egna kontoret inte skulle räcka till och har arbetat i nätverk under många år.

Fastighetsutveckling

Vi hjälper dig att utveckla en befintlig fastighet utifrån önskemål. Äldre byggnader kan få nytt liv eller utökat användningsområde med smart planering. Några exempel kan vara äldre industrilokaler som byggs om till bostäder eller vindsutrymmen som byggs ut till lägenheter eller företagslokaler.

Det kan även handla om att ändra på planlösning i ett hus eller att skapa en utbyggnad som ger extra utrymme.

Ritning av nya byggnader

Vi ritar nya bostadshus och kommersiella lokaler från grunden. I nära samarbete med våra beställare tar vi fram koncept som motsvarar deras önskemål och drömmar. Vi samarbetar med allt från privata aktörer som önskar bygga en egen bostad till fastighetsutvecklingsföretag som projekterar för flerfamiljshus. Vi ser alltid till förutsättningarna på byggplatsen, kundens ekonomiska ramar och ser till att skapa byggnader som är både vackra och energieffektiva.

Bygglovsritningar

Vid de flesta byggprojekt, oavsett om det handlar om ändring av en existerande byggnad eller nybyggnation, brukar man behöva bygglovsritningar som skickas in i samband med bygglovsansökan. Vi vet exakt hur dessa skall utformas för att snabbt kunna godkännas och kan även regelverken kring modifiering av byggnader som är historiskt värdefulla eller ligger nära historiskt värdefulla miljöer.

Varmt välkommen att kontakta oss idag för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig.

arkitekkontor Stockholm

Vi tar fram de ritningar du behöver